ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний

  ДСТУ

ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний

ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний публікується у вигляді анотації в ознайомлювальних цілях. Офіційну завірену версію державного стандарту України можна придбати в регіональному відділенні Держстандарту України або в тому Технічному комітеті, який розробив цей державний стандарт.

ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний дійсний з 01.01.2007р.

1. Сфера застосування ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний.

1.1 Цей державний стандарт поширюється на мед натуральний квітковий і мед натуральний квітковий з домішками паді. Падь – натуральна солодка речовина, що виробляється бджолами з нектару квітів. Або виділень з живих частин рослин, або з комах, які паразитують на живих частинах рослин. Бджоли ці виділення збирають і перемішують з особливими речовинами, які ними виробляються. Долина використовують як харчовий продукт, а так само в харчовій промисловості.

1.2 Вимоги до безпеки продукту викладені в 4.1.5, 4.1.6 та в розділі 7.

2. Нормативні посилання в ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний.

Список джерел, на які посилається цей стандарт:

 • ДСТУ 2154-2003 Бджільництво. Терміни та визначення.
 • ДСТУ 2296-93 Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування.
 • ДСТУ 3145-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування.
 • ДСТУ 4221-2003 Спирт етиловий ректифікований.
 • ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожежна безпека.
 • ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони.
 • ГОСТ 12.2.124-90 ССБТ. Устаткування продовольче. Загальні вимоги безпеки.
 • ГОСТ 17.2.3.02-78 Охорона природи. Атмосфера. Правила Встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами.
 • ГОСТ 61-75 Кислота оцтова.
 • ГОСТ 199-78 Натрій оцтовокислий 3-х водний.
 • ГОСТ 745-79 Фольга алюмінієва для упакування.
 • ГОСТ 1027-67 Свинець оцтовокислий.
 • ГОСТ 1770-74 Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки.
 • ГОСТ 3118-77 Кислота соляна.
 • ГОСТ 4174-77 Цинк сірчанокислий 7-ми водний.
 • ГОСТ 4204-77 Кислота сірчана.
 • ГОСТ 4233-77 Натрій хлористий.
 • ГОСТ 4234-77 Калій хлористий.
 • ГОСТ 4328-77 Натрію гідроокис.
 • ГОСТ 5717-91 Банки скляні для консервів.
 • ГОСТ 5815-77 Ангідрит оцтовий.
 • ГОСТ 5833-75 Сахароза.
 • ГОСТ 5848-73 Кислота мурашина.
 • ГОСТ 5981-88 Банки металеві для консервів.
 • ГОСТ 6709-72 Вода дистильована.
 • ГОСТ 7376-89 Картон гофрований.
 • ГОСТ 7933-89 Картон для споживчої тари.
 • ГОСТ 8777-80 Бочки дерев’яні заливні і сухотарние.
 • ГОСТ 9142-90 Ящики з гофрованого картону.
 • ГОСТ 9805-84 Спирт ізопропіловий.
 • ГОСТ 10163-76 Крохмаль розчинний.
 • ГОСТ 10164-75 етиленгліколь.
 • ГОСТ 12026-76 Папір фільтрувальний лабораторний.
 • ГОСТ 13512-91 Ящики з гофрованого картону для кондитерських виробів.
 • ГОСТ 13516-86 Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин.
 • ГОСТ 14192-96 Маркування вантажів.
 • ГОСТ 18251-87 Стрічка клейова на паперовій основі.
 • ГОСТ 19360-74 Мішки-вкладиші плівкові.
 • ГОСТ 20477-86 Стрічка поліетиленова з липким шаром.
 • ГОСТ 24104-88Е Ваги лабораторні загального призначення і зразкові.
 • ГОСТ 25336-82 Посуд і устаткування лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри.
 • ГОСТ 25951-83 Плівка поліетиленова термоусадочна.
 • ГОСТ 26929-94 Сировина і продукти харчові. Підготовка проб. Мінералізація для визначення вмісту токсичних елементів.
 • ГОСТ 26930-86 Сировина і продукти харчові. Метод визначення миш’яку.
 • ГОСТ 26932-86 Сировина і продукти харчові. Методи визначення свинцю.
 • ГОСТ 26933-86 Сировина і продукти харчові. Методи визначення кадмію.
 • ГОСТ 28498-90 Термометри рідинні скляні.уд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1.
 • ГОСТ Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1.

3. Терміни, визначення понять, позначення і скорочення в ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний.

У цьому стандарті визначені терміни та визначення згідно з ДСТУ 2154:

3.1 Падь – солодка густа рідина, яку виділяють листоблошки, тля та інші комахи, які живуть на рослинах і вживають їх сік (4.1.28).

3.2 Монофлорний мед. Мед, який містить пилкові зерна переважно одного виду рослин.

3.3 Поліфлорний мед. Мед, який містить пилкові зерна декількох видів рослин.

3.4 Діастазне число. Показник, який характеризує активність ферменту діастази (альфа-амілази), вимірюють в одиницях Готі. Одна одиниця Готі відповідає 1 см3 1% -го розчину крохмалю, який розчиняється протягом 1 години при умовах ферментативної реакції.

3.5 Пролін. Вільна амінокислота, яка потрапляє в натуральний мед з нектару квітів, пилкових зерен, виробляється бджолами і в значній кількості міститься в натуральному меді.

3.6 Точність методу. Розбіжність між результатами випробувань, отриманими даними методом за умов міжлабораторних випробуваннях.

3.7 ГМФ (гідроксіметілфурфулол). Речовина, що утворюється під час нагрівання меду натурального при температурі вище ніж 40 ° С або при його тривалому зберіганні.

3.8 ДДТ (дихлордифенілтрихлорметилметан). Чинне токсична речовина, яка присутня в багатьох отрутохімікатах.

4. Технічні вимоги ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний.

4.1 Характеристики.

4.1.1 Мед натуральний за походженням ділиться на квітковий (монофлорний або поліфлорний) і квітковий з домішками паді.

4.1.2 За способом отримання розрізняють мед натуральний центріфужний, пресовий і стільниковий (ДСТУ 2154).

4.1.3 За органолептичними показниками мед натуральний повинен відповідати вимогам, наведеним в таблиці 1.

Таблиця 1 – Органолептичні показники

Назва показника Характеристика Метод контролювання

Колір безбарвний, білий, світло-жовтий, жовтий, темно-жовтий, чорний з різними відтінками Згідно 10.2.1.

Смак Солодкий, ніжний, приємний, терпкий, подразнює слизову оболонку порожнини рота, без сторонніх присмаків >> 10.2.2.

Аромат Специфічний, приємний, слабкий, сильний, ніжний, без сторонніх запахів >> 10.2.3.

Консистенція Рідка, в’язка, дуже в’язка, щільна >> 10.2.4.

Кристалізація Від дрібнозернистої до грубозернистої >> 10.2.1.

Ознаки бродіння (закисання) Чи не дозволені >> 10.2.1.

Механічні домішки Чи не дозволені >> 10.2.1.

Для меду з каштана, тютюну дозволено гіркуватий присмак. У квітковому меді з домішками паді дозволяється гіркуватий або кислуватий присмак.

До механічних домішок відносяться видимі природні небажані домішки. А саме мертві бджоли і їх частини, личинки бджіл, шматочки сот. Також видимі сторонні домішки – зола, пил, пісок, солома, волосся, рослинні волокна і т.д. При присутності в меді природних небажаних домішок, продукт не реалізують, його потрібно очистити. У разі забруднення сторонніми домішками мед бракують.

4.1.4 За фізико-хімічними показниками мед натуральний повинен відповідати нормам, наведеним у таблиці 2.

Таблиця 2 – Фізико-хімічні показники меду.

Назва показника Мед вищого сорту Мед першого сорту Точність меду,% Метод контролювання.

Результат пилкового аналізу * Наявність пилкових зерен Наявність пилкових зерен – Згідно 10.3.

Видовий склад пилкових зерен,% трохи менше * 10,0 10,0 – >> 10.3.

Медова частина води,%, не більше 18,5 21,0 2,0 >> 10.4.

Масова частка відновлюваних цукрів (до безводному речовини),%, не менше 80,0 70,0 10,0 >> 10.5.

Масова частка сахарози (до безводному речовини),%, не менше 3,5 8,0 10,0 >> 10.5.

Діастазне число (до безводному речовини), од. Готі, не менш 15,0 10,0 10,0 >> 10.6.

Зміст гідроксіметілфурфулола (ГМФ), мг на 1 кг, не більше 10,0 25,0 15,0 >> 10.7.

Кислотність, міліеквіваленти гідроксиду натрію (0,1 моль / дм3) на 1 кг, не більше 40,0 50,0 10,0 >> 10.8.

Зміст Пролік, мг на 1 кг, не менше 300 300 10,0 >> 10.9.

Електропровідність, мС / см 0,2-1,0 0,2-1,5 4,0 >> 10.10.

Якісна реакція на наявність паді Негативна або молочно-біла Негативна або молочно-біла – >> 10.11.

Примітка * Для меду з акації білої діастазне число може бути рівним не менше 5 од. Готі, масова частка сахарози більше 10%, вміст проліну не менш 200 мг на 1 кг.

4.1.5 За показниками безпеки мед натуральний повинен відповідати вимогам, наведеним в таблиці 3.

Таблиця 3 – Показники безпеки меду.

Назва показника Допустимі рівні Метод контролювання

Токсичні елементи, мг / кг, не більше:

свинець 1,0 соотв. ГОСТ 26932

кадмій 0,05 соотв. ГОСТ 26933

миш’як 0,5 соотв. ГОСТ 26930

Пестициди (до сухої речовини), мг / кг, не більше:

ДДТ (сума ізомерів) 0,005 соотв. МУ 4120 [1]

Гексахлоран (сума ізомерів) 0,005 соотв. МУ 4120 [1]

Антибіотики * (до сухої речовини), що не більше:

Тетрациклін, од. / Г Чи не дозволено соотв. МВ №15-14 / 318 [2]

Стрептоміцин, од. / Г Чи не дозволено соотв. МВ №15-14 / 344 [3]

Левомітіцін (хлорамфенікол), мкг / кг 0,3 соотв. МВ №15-14 / 320 [4]

Нітрофурани (ОАЗ), мкг / кг 0,6 соотв. МВ №34 [5]

Нітрофурани (АМОЗ), мкг / кг 0,6 соотв. МВ №34 [6]

Примітка * Відповідно 9.9

4.1.6 За показниками радіаційної безпеки мед натуральний повинен відповідати вимогам ДР [7].

5. Упаковка згідно ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний.

5.1 Мед натуральний фасують в тару об’ємом від 0,005 дм3 до 200 дм3:

– скляні банки відповідно ГОСТ 5981 або в іншу скляну тару згідно з чинними нормативними актами;

– металеві лаковані банки згідно з ГОСТ 5981 або металеві бочки з матеріалів, дозволених МОЗ України згідно з чинними нормативними документами;

– стакани або туби з алюмінієвої фольги з лаковим покриттям для харчової промисловості згідно з чинними нормативними документами;

– банки, склянки, коробочки або пакети полімерні згідно з чинними нормативними документами, які мають дозвіл МОЗ України;

– ємності керамічні газовані, згідно з чинними нормативними документами;

– фляги з нержавіючої сталі, алюмінію або алюмінієвих сплавів згідно з чинними нормативними документами;

– бочки згідно ГОСТ 8777, виготовлені з бука, берези, осики, липи, вільхи, осоки з парафіну та поверхнею всередині, вологість дерева не більш 16%, або з плівковими мішками-вкладишами згідно ГОСТ 19360;

– бочки з полімерних матеріалів, дозволених МОЗ України для використання в харчовій промисловості.

5.2 Споживча тара повинна бути герметично закрита металевими або пластиковими кришками, методами закочування або накручування, полімерна тара повинна бути закупорена кришками, які знаходяться в комплекті з банками або запаяна харчовою фольгою згідно ГОСТ 745. Допускається використання прокладок з гуми, дозволеної МОЗ України для використання в харчової промисловості.

5.3 Споживча та інша тара повинна забезпечувати збереження продукції.

5.4 Споживчий тару ємністю від 0,01 дм3 до 1,5 дм3 пакують для транспортування в картонні ящики згідно з ГОСТ 13512, ГОСТ 13516, розраховану на безліч трохи більше 30,0 кг або застосовують термоусадоч згідно ГОСТ 25951.

5.5 Споживчий тару укладають в ящики щільними рядами з прокладками з гофрованого картону згідно з ГОСТ 7376, ГОСТ 7933 в горизонтальних рядах або перекладають прокладками згідно ГОСТ 9142. Ящики з гофрованого картону повинні бути обклеєні стрічкою на паперовій основі згідно з ГОСТ 18251 або поліетиленовою стрічкою з липким шаром згідно ГОСТ 20477 шириною від 70 мм до 100 мм.

5.6 Допустимі відхилення обсягу фасованої продукції для окремих одиниць застосовуваної тари від номінальної кількості не повинні перевищувати значень,%:

– від 0,005 дм3 до 0,1 дм3 включить. ± 6,0;

– від 0,1 дм3 до 0,5 дм3 – ± 4,0:

– від 0,5 дм3 до 1,0 дм3 – ± 2,5;

– від 1,0 дм3 до 3,0 дм3 – ± 1,5.

5.7 Тару заповнюють медом не більше ніж на 95% від її основного обсягу.

6. Маркування за вимогами ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний.

6.1 Кожну одиницю споживчої тари маркують наклеюванням етикетки або друкарським способом безпосередньо на упаковці. Маркування повинна містити таку інформацію:

– назва і адреса виробника і місце виготовлення;

– назва продукту;

– сорт (найвищий або перший);

– рік збору меду;

– дата фасування;

– маса нетто;

– термін придатності до споживання;

– штрих-код EAN продукції згідно з ДСТУ 3145;

– знак відповідності відповідно ГОСТ 2296 (для продукції, яка пройшла сертифікацію);

– харчова та енергетична цінність 100 г меду згідно з додатком А;

– позначення цього стандарту.

Дозволяється наносити додаткову інформацію, яка характеризує продукт і не суперечить чинному законодавству.

6.2 При поставках на експорт текст маркування – за договором-контрактом.

6.3 Транспортне маркування згідно ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляційних знаків «Крихке, обережно!» «Верх!» І маркування, що характеризує продукцію. Маркування повинна містити таку інформацію:

– адреса підприємства-відправника, назва і товарний знак;

– назва продукту;

– рік збору меду;

– сорт (найвищий або перший);

– дату пакування;

– масу нетто пакувальної одиниці;

– кількість пакувальних одиниць;

– термін придатності до споживання;

– позначення цього стандарту.

6.4 На бочки і бідони маркування наносять наклеюванням ярлика або нанесенням чистого відбитка трафаретом.

7. Вимоги безпеки по ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний.

7.1 Під час виробництва меду натурального та його фасування потрібно дотримуватися вимог галузевих нормативних документів з техніки безпеки та інструкцій з охорони праці.

7.2 Вимоги з технологічного устаткування – ГОСТ 12.2.124.

7.3 Приміщення повинні бути обладнані вентиляцією згідно СНиП 2.04.05 [8], який забезпечує чистоту робочої зони.

7.4 Вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони не повинен перевищувати допустимі концентрації певні в ГОСТ 12.1.005.

7.5 Освітлення приміщень повинно відповідати вимогам СНиП 11-4 [4].

7.6 Пожежна безпека – ГОСТ 12.1.004.

8. Вимоги охорони здоров’я відповідно до ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний.

8.1 Контроль за станом навколишнього середовища, який передбачає охорону атмосферного повітря, очищених стічних вод, охорону грунту, повинен здійснюватися відповідно до вимог ДСП 201 [10], СанПіН 4630 [11], СанПіН 42-128-4690 [12] і ГОСТ 17.2.3.02.

Російська версія стандарту тут.

LEAVE A COMMENT